top of page

Felhasználói Megállapodás - Magyarország

v1.0  2020.2.21

A jelen megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás, vagy“megállapodás”) a

 

NECTURE GmbH

Papagenogasse 1A

1060, Vienna, Austria

 

üzleti elnevezése StreetCrowd vagy StreetCrowd.com (a továbbiakban: “StreetCrowd”), bejegyezve Bécsben a következő számon: FN 430551 p,

 

és

 

Ön, a Szerződő fél (a továbbiakban: “Szerződő fél”), mobilitással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó fél

 

között jött létre.

 

A StreetCrowd és a Szerződő fél a továbbiakban külön-külön “Fél” vagy együttesen “Felek”.

 

A StreetCrowd megosztott közlekedési módozatok, mint pl. az autók, elektromos rollerek vagy más megosztott mobilitási szolgáltatók megosztott mikro-mobilitási járműveinek optimális pozícionálására vagy hatékony karbantartásával kapcsolatos döntések megalapozására alkalmas adatot elemez és szolgáltat. A StreetCrowd elemzi a számos forrásból érkező információkat és meghatározza a megosztott járművek optimális pozícionálását, hogy ezzel kielégítse a megosztott mobilitási szolgáltatók és azok ügyfeleinek igényeit. Továbbá meghatározza a karbantartási mikro-feladatokat, amelyeket az adott járműveken el kell végezni. Így számos mobilitással kapcsolatos mikrofeladatot határoz meg, amelyek megjelennek a StreetCrowd alkalmazásban (a továbbiakban: “App”), és ezeket teljesítésre felajánlja a Szerződő félnek. Ilyen mikro-feladatok közé tartozik nem kimerítő felsorolással a járművek olyan helyszínre vitele, ahol talán nagyobb szükség van rájuk, a járművek töltése, illetve egyéb jármű karbantartási tevékenységek elvégzése. Ezért a szolgáltatásért a Szerződő fél Díjazásban részesül. Ezeket a Díjakat és ezen megállapodás további részleteit, amelyek egy bizonyos megosztott mobilitási szolgáltatóra vonatkoznak, az adott Megosztott Mobilitási Szolgáltatói Szabályzatban (a továbbiakban: Megosztott Mobilitási Szolgáltatói Szabályzat) írjuk le, amely külön megállapodás tárgyát képezi.

 

A StreetCrowd nem foglalkozik azon mikrofeladatok elvégzésével, amelyeket adatelemzése során meghatároz, beleértve, nem kimerítő felsorolással a sofőrszolgálatot, járműkarbantartási támogatást, vagy bármely más mikrofeladatot, amely a megosztott mobilitási szolgáltató járművére vonatkozik, hanem adatot és információt szolgáltat, amelyre a megosztott mobilitási szolgáltató megosztott közlekedési módjaihoz kapcsolódó pozícionálás és karbantartás optimalizálásához szükség van. A Szerződő fél független szolgáltatóként részt szeretne venni/ már szokásához híven részt vett a mobilitáshoz kapcsolódó hasonló mikrofeladatokat nyújtó vállalkozásban és érdekelt a megállapodás megkötésében annak érdekében, hogy élhessen a mikrofeladatokat végzésére irányuló szolgáltatás nyújtásának lehetőségével. A mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok olyan szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a StreetCrowd fő célkitűzései közé. Ezért a StreetCrowd-nak szüksége van a Szerződő félszakértelmére, amely kiegészíti saját szakértelmét.

 

Ezért, a Szerződő fél kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges szakértelemmel, know-how-val és kapcsolatokkal az adott szolgáltatás nyújtására vonatkozóan, a StreetCrowd-dal kötött jelen Megállapodásban meghatározottak szerint. A Megállapodás megkötése nem kötelezi a Szerződő felet arra, hogy elvállaljon vagy elvégezzen bármely felajánlott mikrofeladatot. Amennyiben a Szerződő fél nem szeretné elvégezni a felajánlott StreetCrowd mikrofeladatot, dönthet úgy, hogy nem vállal konkrét feladatokat és/vagy bármikor büntetés nélkül abbahagyhatja a StreetCrowd szolgáltatás igénybevételét. A jelen megállapodás eredményeképpen vagy a StreetCrowd szolgáltatás igénybevételével nem jön létre sem közös vállalkozás, sem társas vállalkozás, sem, munkaviszony, sem ügynöki jogviszony a Szerződő fél, a StreetCrowd vagy bármely Harmadik fél szolgáltató között. 

 

Mindegyik Fél kijelenti, hogy a teljes körű és valós információt közölt a másik Féllel a szerződést megelőző időszakban. Ezért pedig mindegyik Fél elismeri, hogy megkapta az összes információt, amely szükséges volt ahhoz, hogy döntsön a Megállapodás megkötéséről. Az említett közös ígéretek figyelembevételével, a Felek megkötik az alábbiakban részletezett Megállapodást.

 

1. Célkitűzés

 

Ez a Megállapodás szabályozza a i) StreetCrowd és a ii) Szerződő fél és a Szerződő fél bármely munkavállalója, dolgozója, vállalkozója, alvállalkozója, ügynöke és képviselője vagy a Szerződő fél által szerződtetett más szervezet (együttesen ”Alvállalkozók”) közötti viszonyt a mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatok végrehajtására vonatkozóan vagy a mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatoknak a Szerződő fél helyetti elvégzésére a Szerződő fél által kijelölt helyettes (“Helyettes”) között.

 

Alvállalkozónak tekintendő bármely olyan, a Szerződő fél által alkalmazott munkavállalók, vállalkozók, alvállalkozók, ügynökök, illetve olyan szervezetek képviselői, akiknek/amelyeknek a feladata a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok végrehajtása. A Megállapodásban szereplő ígéretekért cserébe a Szerződő fél teljesíthet mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokat és a Felek által meghatározott Díjban részesülhet.

 

2. A Szerződő fél nyilatkozatai

 

A StreetCrowd-dal való Megállapodás megkötésének feltételeként, és addig, amíg a Szerződő fél mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatokat teljesít, a Szerződő fél a következő tényállításokat és nyilatkozatokat teszi:

 

i) Jogi követelmények. A Szerződő fél alaptevékenysége szerint foglalkozik mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítésével, és rendelkezik valamennyi engedéllyel (különösen, de nem kizárólag vállalkozói engedéllyel, vezetői engedéllyel (ha szükséges), stb.), licensszel és regisztrációval, amely a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítéséhez szükséges azon a helyen vagy helyszíneken (a továbbiakban “Piac(ok)), ahol a Szerződő fél a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokat végzi. A Szerződő fél elismeri, hogy a StreetCrowd bármikor kérheti ezen engedélyek bizonyítékát, beleértve, de nem kizárólagosan a működési engedély számot vagy adószámot. 

 

ii) Adók és bevallások A Szerződő fél fizeti az önfoglalkoztatással kapcsolatos adókat és vonatkozó társadalombiztosítási hozzájárulásokat, jövedelemadókat, és azokért kizárólagos felelősséget vállal, és teljesíti a Vállalkozóként számára kötelező más Vállalkozóadatszolgáltatásokat. A Szerződő fél betartja a helyi törvényeket a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítését érintő az adott Piacon. A Szerződő fél tájékoztatja a StreetCrowd-ot bármely, státuszát érintő fontos változásról. A Szerződő fél kizárólagosan felelős a jogszabály által előírt adatszolgáltatás teljesítéséért vagy bármely jogszerű működési engedély megadására bárkinek vagy bármely szervnek a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítését illetően.

 

iii). Életkor és engedély. A Szerződő fél - az adott Piacon meghatározottak szerint, ahol a mikrofeladatokat végzi - nagykorú, és rendelkezik érvényes engedéllyel az adott jármű vezetésére (pl. jogosítvány), valamint rendelkezik a megfelelő szintű minősítéssel, amely a Piac jogszabályai szerint szükségel vagy javasolt bármely olyan jármű üzemeltetéséhez, amelyet a StreetCrowd megosztott mobilitási szolgáltató adott mobilitással kapcsolatos mikrofeladat teljesítéséhez használnak.

 

iv)  Megosztott Mobilitási Szolgáltatóra Vonatkozó Követelmények. A Szerződő fél elismeri, hogy a StreetCrowd-on keresztül végzett, mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítése az adott megosztott mobilitási szolgáltató általános szerződési feltételeinek, valamint más kritériumok (pl. vezetői engedély, biztosítás, háttérellenőrzés elvégzése, stb.) hatálya alatt áll. A Megosztott Mobilitási Szolgáltató általános szerződési feltételei (amely nem kimerítő felsorolással tartalmazza a jármű kárt, a felhasználói felelősséget és a járműhasználati szabályokat) teljes hatállyal kiterjednek a Szerződő félre, amennyiben a StreetCrowd szolgáltató tagjaként teljesít mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokat.

 

A mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítését megelőzően a Szerződő fél vállalja, hogy a StreetCrowd ellenőrizze az adott megosztott mobilitási szolgáltatónál, aki számára feladatokat végzik, hogy a Szerződő fél teljesíti-e a szolgáltató felhasználói megállapodásának feltételeit. A Szerződő fél elismeri, hogy a StreetCrowd rendszeresen ellenőrzi az adott megosztott mobilitási szolgáltatónál, hogy a Szerződő fél esetenként, illetve folytatólagosan megfelel-e az előírt követelményeknek.

 

Ezen megállapodás megkötésével a Szerződő fél vállalja, hogy megosztja megosztott mobilitási szolgáltató fiókjának státuszát és az abban tárolt információt a StreetCrowd-dal. Ide tartoznak nem kimerítő felsorolással a Szerződő fél vezetési előzményei, amelyet a StreetCrowd arra használ, hogy ellenőrizze a StreetCrowd részére teljesített mikrofeladokat, azt, hogy a Szerződő fél a jelen Megállapodásnak megfelelően jár-e el, és arra, hogy biztosítsa a StreetCrowd szolgáltatásait. Amennyiben bármely követelmény teljesülése megszakadna, a StreetCrowd határozatlan időre, vagy a követelmények teljesülésének folytatásáig azonnali hatállyal felfüggesztheti a Szerződő felet.

 

A Szerződő fél elfogadja, hogy ha nem felel meg egy adott megosztott mobilitási szolgáltatóra vonatkozó kritériumoknak, a StreetCrowd megtagadhatja az adott szolgáltatóhoz kapcsolódó mikrofeladatok felkínálását.

 

v) Felszerelés. A Szerződő fél saját költségén készenlétben tart valamennyi olyan felszerelést, amelyet belátása szerint szükségesnek ítél a StreetCrowd által nyújtott mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatok elvégzéséhez. A Szerződő fél számára nem kötelező bármely felszerelést a StreetCrowd-tól vásárolni, lízingelni vagy kölcsönözni. A Szerződő fél tanúsítja, hogy a felszerelése megfelel minden iparági és hatósági előírásnak és megfelelő műszaki állapotban van.

 

vi)  Az App használata. A Szerződő fél kijelenti, hogy az App-hoz vagy annak bármely részéhez történő hozzáférés és annak használata nem jelenti bármely más, rá vonatkozó megállapodás, szerződés, használati feltételek vagy bármely törvény vagy rendelet megszegését.

 

vii) Versenytársakról való tiltott adatgyűjtés kizárása. A Szerződő fél kijelenti, hogy nem használja az App-ot a StreetCrowra, az Appra vagy a StreetCrowd által kínált bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, versennyel kapcsolatos adatgyűjtésre, sem a StreetCrowd-dal vagy annak kapcsolt vállalkozásaival való más módon folytatandó versenyre.

 

viii) Pontosság. A Szerződő fél kötelezi magát, hogy pontos, teljes és mindenkor aktuális információkat nyújt. Ennek elmulasztása a Megállapodás megsértését jelenti, amely a jelen Megállapodás azonnali megszüntetését eredményezheti.

 

ix) Jelszó. A Szerződő fél felel a StreetCrowd szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy bármely jelszóval védett tevékenységhez vagy cselekedethez használt jelszó megőrzéséért, függetlenül attól, hogy a jelszót a StreetCrowd szolgáltatás vagy egy harmadik fél szolgáltató tárolja. A Szerződő fél nem engedélyezheti senkinek a felhasználói fiókjához való hozzáférést és nem értékesítheti, illetve nem ruházhatja át a fiókot. Kivételt képeznek azok az Alvállalkozók és Helyettesek, akikért a Szerződő fél teljes felelősséget vállal, és akik vonatkozásában a Szerződő fél biztosítja ennek és a Megállapodás minden egyéb pontjának való teljes körű megfelelést, ahogyan az a jelen Megállapodás x) szakaszában is olvasható.

 

A Szerződő fél vállalja, hogy nem használja más fiókját. A Szerződő fél azonnal írásban tájékoztatja a StreetCrowd-ot, ha a fiókja illetéktelen használatáról értesül. Amennyiben a Szerződő fél fiókját megszüntették a jelen Megállapodás jelszóra vonatkozó rendelkezéseinek megszegése miatt, a StreetCrowd-nak joga van megtagadni a StreetCrowd szolgáltatáshoz való hozzáférést.

 

x) Alvállalkozók és Helyettesek. A Szerződő fél felelős azért, hogy az Alvállalkozók, Helyettesek és más kapcsolt szervezetek betartsák a Megállapodás minden pontját.

 

a. Amennyiben a Szerződő fél bármely Alvállalkozót vagy Helyettest alkalmaz a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok elvégzésére, a Szerződő fél és a StreetCrowd elismerik és egyetértenek abban, hogy az Alvállalkozó vagy Helyettes nem a StreetCrowd munkavállalója, és nem jön létre foglalkoztatási jogviszony az Alvállalkozó vagy Helyettes és a StreetCrowd között. Ugyanez vonatkozik a Szerződő fél munkavállalóira is. Sem a StreetCrowd, sem az Alvállalkozó vagy Helyettes nem jogosult a másikat szerződéssel vagy egyéb módon kötelezni, kivéve a jelen megállapodásban konkréten leírt eseteket.

 

b. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek betartásával aSzerződő fél kizárólagos hatáskörben dönt arról, hogy alkalmaz-e Alvállalkozókat vagy Helyetteseket és kizárólagos felelősséggel tartozik az Alvállalkozók vagy Helyettesek teljesítményéért vagy szolgáltatásaiért. A Szerződő felet (vagy tulajdonosát vagy vezetőjét) nem kötelezi a Megállapodás a mobilitással kapcsolatos mikrofeladat személyes elvégzésére. Az előbbieket változatlanul hagyva a Szerződő fél teljeskörűen felelős a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatoknak Alvállalkozói és Helyettesei általi teljesítéséért, és Alvállalkozók vagy Helyettesek alkalmazása nem mentesíti a Vállalkozót a Megállapodásban részletezett kötelezettségei alól. A Szerződő félnek meg kell követelnie minden, mobilitással kapcsolatos mikrofeladatot végző Alvállalkozótól és Helyettestől, hogy olyan mértékben feleljenek meg a jelen Megállapodásban lefektetett alkalmassági követelményeknek, mintha az Alvállalkozó vagy a Helyettes lennének a Szerződő fél.

 

c. A Szerződő fél elfogadja, hogy valamennyi alkalmazandó jogszabályi előírásnak megfelelően, csak a StreetCrowd kifejezett előzetes beleegyezésével alkalmaz harmadik országból származó munkavállalókat. 

 

d. Az Alvállalkozók vagy Helyettesek által teljesített mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatokért járó Díj kifizetése a Szerződő fél számára teljesítendő. A Szerződő fél teljes felelősséget vállal bármely ellentételezés, juttatás vagy költség Alvállalkozóknak vagy Helyetteseknek történő kifizetéséért (amelyek meghatározása a Szerződő fél kizárólagos belátása szerint történik), illetve Alvállalkozókra, Helyettesekre vagy munkavállalóikra vonatkozó szükséges jövedelemadó levonásért és társadalombiztosítási hozzájárulásért és a StreetCrowd ezekért semmilyen módon nem felelős. 

 

xi) Inaktivitás. A StreetCrowd fenntartja a jogot, hogy megvonja a Szerződő féltől a StreetCrowd szolgáltatást és megszüntesse felhasználói fiókját, amennyiben a Szerződő fél StreetCrowd fiókját jóváhagyták, de azt egy bizonyos időn belül nem vette igénybe (nem vállalt mikrofeladatokat). A Szerződő fél időben értesítést kap fiókja inaktivitás miatti felfüggesztéséről.

 

xii) Menetre való készenlét. A Szerződő fél kötelezi magát, hogy saját megosztott mobilitási szolgáltató fiókját/fiókjait menetre kész állapotban tartsa. Bármely művelet, amely menetre nem kész állapotba helyezi a megosztott mobilitási szolgáltató fiókját automatikusan azt eredményezheti, hogy a Szerződő fél fiókját azonnal felfüggesztik a konkrét megosztott mobilitási szolgáltató/khoz kapcsolódó mikrofeladatokra vonatkozóan. A Szerződő fél ideiglenesen vagy határozatlan ideig nem fog tudni mikrofeladatokat végezni egy vagy több megosztott mobilitási szolgáltató/khoz kapcsolódóan.

 

xiii) Termékek vagy más tulajdon sajátkezű javítása. A Szerződő fél vállalja, hogy semmilyen körülmények között nem végez javítást, szervizt, változtatást vagy más módosítást az általa vezetett megosztott járművön, bármely ehhez kapcsolódó felszerelésen, vagy a megosztott jármű szolgáltató bármely más berendezésén, amellyel a StreetCrowd dolgozik, hacsak azt a StreetCrowd kifejezetten nem kéri speciális mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatként, és az így dokumentálva van az App-ban. Amennyiben a járművet javítani kell, a Szerződő fél vállalja, hogy azt azonnal közvetlenül a megosztott mobilitási szolgáltatónak jelenti. Szerződő fél továbbá vállalja, hogy betart minden erre vonatkozó szabályt az adott megosztott mobilitási szolgáltató általános szerződési feltételeiben megadottak szerint.

 

xiv) Biztosítás. A Szerződő fél saját költségén olyan megfelelő és kielégítő biztosítást tart fenn a szükséges típusokra, nem kimerítő felsorolással beleértve a munkavállaló felelősségbiztosítását, amely Alvállalkozóként, Helyettesként vagy egyéb érintett szervezetként fedezetet nyújt bármely személy által végzett mobilitással kapcsolatos mikrofeladatra: ide értendő jármű biztosítás, ingatlan és tűzkár biztosítás, beleértve kereskedelmi ingatlant, épületeket és tartalmakra vonatkozó biztosítást ahogy észszerűen alkalmazható.

 

xv) Harmadik fél jogai. A Szerződő fél megerősíti, hogy a leadott munka és /vagy adat nem sérti harmadik Felek jogait. Ez különösen, de nem kizárólagosan vonatkozik a szerzői-és/vagy védjeggyel / márka-névvel kapcsolatos jogokra, valamint a szellemi tulajdonhoz fűrődő jogokra. Az esetleges jogi lépések költségét Szerződő félnek kell fedeznie.

 

xvi) Helyszín. A hatékonyság érdekében a Szerződő fél telephelyének a szolgáltatási területtől ésszerű távolságra kell lennie azokon a piacokon, ahol a mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatokat kínálják.

 

3. A StreetCrowd App használata

 

A Szerződő fél elismeri, hogy a mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatok végzéséhez regisztrálnia kell StreetCrowd saját tulajdonát képező mobil alkalmazására, azaz az App-ra és használnia kell azt, és amennyiben a Szerződő fél nem tud az App-ra regisztrálni, ahhoz hozzáférni vagy azt használni, a Szerződő fél nem fogja tudni elvégezni a mikrofeladatokat.

 

i) Hálózati hozzáférés és eszközök. Az App használatához és a mikrofeladatok teljesítéséhez a Szerződő félnek szükséges van egy okostelefonra, ahova a StreetCrowd App-ot telepítette. A Szerződő fél felelős a készülék beszerzéséért és az adathálózathoz való hozzáférésért, hogy használni tudja a szolgáltatásokat. Mobilhálózat adatokra és üzenetküldésre vonatkozó Díjakat meg kell fizetnie, amennyiben a Szerződő fél a szolgáltatáshoz a saját eszközén fér hozzá, illetve azt ott használja. A Szerződő fél felelős a kompatibilis hardver vagy eszköz beszerzéséért és frissítéséért, amely szükséges a szolgáltatáshoz vagy App-hoz való hozzáféréshez, annak használatához és annak frissítéseihez. A StreetCrowd nem garantálja, hogy a szolgáltatás vagy annak bármely része működni fog bármely hardveren vagy eszközön. Emellett a szolgáltatásokban az internet és elektronikus kommunikáció használatából adódó működési zavar vagy késleltetés is felléphet.

 

ii) Helyzet információ. A Szerződő fél vállalja, hogy az App-on keresztül a StreetCrowd hozzáfér a geolokációs információhoz és ezt a geolokációs információt a StreetCrowd monitorozhatja, és követheti, és megoszthatja harmadik Felekkel, ha a Szerződő fél be van jelentkezve, és elérhető mikrofeladatok teljesítésére. A Szerződő fél nem fog valótlan adatot közölni geológiai tartózkodásáról, az App-ot megakadályozni vagy megakadályozását megkísérelni geolokációjának közlésében vagy bármely más módszerrel megkerülni ezt a követelményt. A Szerződő fél kifejezetten elismeri, hogy az App általi geolokáció nem azonos a munkavégzés StreetCrowd általi ellenőrzésével, csupán a szolgáltatás hatékonyságának biztosítását célozza meg, amelyhez azonnali helyzet információkra van szükség.

 

iii) Harmadik féltől származó tartalmak. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy az App tartalmazhat harmadik fél weboldalaira vagy App-jaira mutató linkeket, amelyek nem képezik a StreetCrowd tulajdonát, és amelyek nem állnak a StreetCrowd ellenőrzése alatt. A StreetCrowd-nak nincs ráhatása semelyik harmadik fél weboldalára vagy szolgáltatásának tartalmára, adatvédelmére vagy gyakorlatára, és ezekért nem vállal felelősséget. A Szerződő fél továbbá tudomásul veszi és vállalja, hogy a StreetCrowd sem közvetlenül, sem közvetetten nem felel semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet hasonló weboldalak vagy szolgáltatások tartalmának, áruinak vagy szolgáltatásainak használata vagy az ezekbe vetett bizalom ténylegesen vagy vélhetően okozott. A StreetCrowd nyomatékosan azt javasolja a Szerződő félnek, hogy olvassa el a meglátogatott harmadik fél weboldalak vagy szolgáltatások általános szerződési feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

 

4. Mikrofeladatok és Díjak

 

A StreetCrowd lehetőséget fog adni a Szerződő félnek megosztott mobilitási szolgáltatókhoz fűződő mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatok teljesítésére. A Szerződő félnek lehetősége lesz saját belátása szerint elfogadni vagy elutasítani a felajánlott mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatot. Amennyiben a Szerződő fél nem szeretné elvégezni a StreetCrowd mikrofeladatot, egyszerűen ne fogadja el az adott mikrofeladatot vagy egyáltalán ne használja a továbbiakban a StreetCrowd App-ot. A Szerződő fél ezt bármikor indoklás nélkül megteheti.

 

A StreetCrowd Díjat fizet minden egyes elvégzett mikrofeladatért. A mikrofeladatok teljesítése és elfogadása, valamint a Díj és/vagy Díj fizetési eljárás a StreetCrowd belátása szerint és megosztott mobilitási szolgáltatónként is változhat. A mikrofeladatok teljesítésének konkrét folyamatát a Megosztott Mobilitási Szolgáltató Szabályzatában részletezzük.

 

A Szerződő fél vállalja, hogy kérésre a következő információkat bocsátja a StreetCrowd rendelkezésére:

- teljes név

- személyes e-mail cím

- tartózkodási hely (város, pontos cím)

- személyiazonosítási adatok (ha értelmezhető)

- adóazonosító szám 

- működési engedély száma

- arra vonatkozó információ, hogy a Szerződő fél be van-e jelentkezve az ÁFA körbe

- megosztott mobilitás szolgáltató fiók e-mail címe

- elektronikus fizetési e-mail cím a javadalmazáshoz (pl. Paypal)

- bármely más információ, amely a mobilitással kapcsolatos mikrofeladat adott piacon történő végzéséhez fontos

 

és vállalja, hogy a StreetCrowd-ot tájékoztatja bármikor, amikor a kért információ módosul. A fenti információk megadásával a Szerződő fél beleegyezik, hogy a StreetCrowd a fenti kommunikációs módokon felvegye vele a kapcsolatot.

 

i) Regisztráció A mikrofeladatok elvállalásának feltétele a StreetCrowd szolgáltatásához való regisztráció az App-on keresztül. A regisztráció ingyenes. A regisztráció a StreetCrowd tagság App-on vagy webböngészőn történő regisztrációján és az adott szükséges információ rendelkezésre bocsátásán keresztül történik, beleértve a Megállapodás feltételeinek elfogadását. A regisztrációs eljárás eltérhet azokon a Piacokon, ahol a StreetCrowd aktív; a StreetCrowd fenntartja a jogot ennek az eljárásnak belátása szerinti módosítására. A regisztráció nem ad automatikus jogosultságot. A mikrofeladatok elvégzése érdekében a Szerződő félnek meg kell felelnie annak azon adott megosztott mobilitási szolgáltató(k) követelményeinek, akik számára a mikrofeladatot végzi.

 

A regisztráció csak a Szerződő fél saját neve alatt érvényes, harmadik Felek számára nem. A Szerződő fél vállalja, hogy nem ad hozzáférést harmadik Feleknek a fiókjához és/vagy nem jár el harmadik Felek nevében, amikor ezt a fiókot használja. Kivételt képeznek a Szerződő fél Alvállalkozói vagy Helyettesei, akikért a Szerződő fél teljeskörű felelősséget vállal, ahogy azt a x) bekezdés 2. szakaszában lefektettük. 

 

ii) Feladatok elfogadása és elutasítása. A Szerződő félnek lehetősége van saját belátása szerint elfogadni vagy elutasítani a felajánlott mikrofeladatot és az ahhoz kapcsolódó Díjat. Ha a Szerződő fél elfogadja a feladatot, vállalja, hogy szorgalmasan, odaadással, legjobb tudása és képességei szerint teljesíti a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatot, magas szakmai színvonalon és a StreetCrowd által felállított minőségi előírásoknak megfelelően. Ezeket a Szerződő fél előzetesen megismerheti. Amennyiben a Szerződő fél nem fogadja el a mikrofeladatot, úgy nem köteles elvégezni semmilyen részére felkínált feladatot. A Szerződő fél elutasíthatja a feladatot oly módon, hogy egyszerűen nem tesz semmit vagy bármikor, magyarázat nélkül felhagyhat az App használatával.

 

iii) A teljesítés biztonsága & jogszerűsége. A Szerződő fél vállalja, hogy a StreetCrowd által kért mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokat biztonságosan és az adott Piacon alkalmazandó biztonsági jogszabályoknak megfelelően végzi. A Szerződő fél elfogadja, hogy felelős a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítésekor alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért, ha saját munkavállalókat, Alvállalkozókat, Helyetteseket vagy hasonló szervezeteket alkalmaz.

 

iv) Nem teljesítés vagy szerződésszegés. A StreetCrowd nem köteles kifizetni a Szerződő félnek a Díjat vagy egyéb összeget, ha - a StreetCrowd és a Szerződő fél között létrejövő eltérő megállapodás hiányában - a mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladat teljesítése nem ezen Megállapodás és a vonatkozó Megosztott Mobilitási Szolgáltató Szabályzat szerint történt. A Szerződő fél nem kerülheti meg, illetve nem kísérelheti meg bármely módon megkerülni a jelen Megállapodás feltételeit vagy követelményeit.  

 

v) Végrehajtás szabadsága. A jelen Megállapodás betartása mellett a Szerződő fél kizárólagosan felelős azért, hogy hogyan végzi el a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokat, beleértve, de nem kizárólagosan azt, hogy alkalmaz-e Alvállalkozókat vagy Helyetteseket valamennyi vagy csupán néhány mikrofeladat elvégzésére; a StreetCrowd nem jogosult a Szerződő félnek a mobilitással kapcsolatos mikrofeladat elvégzéséhez választott módot vagy eszközt megszabni vagy előírni.

 

vi) Kizárólagosság kizárása. A Szerződő fél elfogadja, hogy sem most, sem később nem függ gazdaságilag a StreetCrowd-tól és a StreetCrowd most és később is felkínálja szolgáltatásait más ügyFeleknek. A Megállapodásban semmi nem akadályozza meg a Szerződő fél abban, hogy más vállalkozásoknak is nyújtson szolgáltatást, beleértve a StreetCrowd-dal közvetlen versenyben álló vállalkozásokat is. Ilyen szolgáltatásokat a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokkal egy időben, bármely elfoglaltság alatt lehet nyújtani, amennyiben az ilyen egyidejű szolgáltatások nem akadályozzák a Szerződő felet a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítésében. Az előbbiek változatlanul hagyása mellett a Szerződő fél a Megállapodás érvénye alatt soha nem folytat a hatályos jogszabályokban tisztességtelen versenyként meghatározott tevékenységet.

 

vii) Parkolóhelyek. A StreetCrowd nem garantálja, hogy van szabályos parkolóhely a javasolt út végén vagy minden mikrofeladat végén. A StreetCrowd nem felel a parkolójegyekkel vagy elvontatásokkal kapcsolatos költésekért, amelyek abból adódnak, hogy a Szerződő fél szabálytalan parkolóhelyen parkolt.

 

viii) Fiók korlátozások. A Szerződő fél elfogadja, hogy a StreetCrowd kérheti a Szerződő fél személyes megosztott mobilitási szolgáltatási fiókja használatára irányuló képességének korlátozására egy bizonyos helyre és/vagy bizonyos időre vonatkozóan, miután elvégezte a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatot. A fiókot időlegesen felfüggeszthetik vagy megszüntethetik, ha a Szerződő fél következetesen nem tartja be a feladatra vonatkozó speciális szabályokat.

 

ix) Értesítések. A Szerződő fél vállalja, hogy azonnal tájékoztatja a StreetCrowd-ot a termékkel kapcsolatos problémákról vagy fenntartásokról, beleértve de nem kizárólag az App-on látható, megosztott járművek helyszínével kapcsolatos mulasztásokat és hibákat és megfelelően bejelent bármely kárt a StreetCrowd-nak.

 

5. Díjak fizetése

 

A StreetCrowd ellentételezi a Szerződő fél számára a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokat a Felek között létrejött általános szerződési feltételek szerinti összegben minden egyes munka esetében, valamint Díj formájában. A mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladat App-on keresztüli aktiválásával és elkezdésével a Szerződő fél elfogadja a (a StreetCrowd weboldalán, e-mailen, push-értesítésen vagy App-on keresztül) felkínált Díjat az adott feladat Megosztott Mobilitás Szolgáltató Szabályzatban feltüntetett megfelelő feltételei mellett. A feladat feltételeinek be nem tartása a mobilitással kapcsolatos mikrofeladat teljesítése elmulasztásának minősül, és azt eredményezi, hogy a Szerződő fél nem jogosult a Díjra.

 

i) Fizetési feltételek. A Felek ezennel kifejezetten megállapodnak arról, hogy a Szerződő fél nem állít ki számlát az elvégzett mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokért. Ehelyett a StreetCrowd egy jóváírási értesítőt (Gutschrift) állít ki a Szerződő fél számára a Díj megfizetésére. A Szerződő fél ezennel kifejezetten elismeri beleegyezését a jóváírási értesítőn keresztül történő számlázásra és a jóváírási értesítő elektronikus benyújtására vonatkozóan. A Szerződő fél kötelezi magát és teljes egészében elküld minden fontos információt és adatot a StreetCrowd-nak, amelyre a jóváírási értesítő kiállításához szükség van. E kötelezettségbe beletartozik többek között az az információ, amely kizárhatja az általános forgalmi adó esedékességét az adott Piacon a mobilitáshoz kapcsolódó mikrofeladatra vonatkozóan. Ezen fizetési feltételek alkalmazásával a Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződő fél számára nem szükséges a StreetCrowd számára számlát kiállítani.

 

ii) Fizetés ütemezése. A felkínált Díj fizetési ütemezését a konkrét mobilitással kapcsolatos mikrofeladatra vonatkozóan a StreetCrowd határozza meg a StreetCrowd webodalon, e-mailen, push-értesítésen vagy App-on keresztül, vagy a vonatkozó Megosztott Mobilitás Szolgáltató Szabályzatban. 

 

iii) Költségek. A Díj és bármely promóciós kód (a továbbiakban “Promó Kód(ok)”), amelyet ezen Megállapodás szerint a Szerződő fél részére fizetnek a StreetCrowd által fizetendő teljes összeget képezi a Szerződő fél vagy annak Alvállalkozói, Helyettesei által teljesített mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokért. A Szerződő fél kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy kizárólag ő felel a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítéséből adódó valamennyi költségért, nem kimerítő felsorolással beleértve az Alvállalkozókhoz, Helyettesekhez és berendezésekhez kapcsolódó költségeket. Hacsak jogszabály másként nem rendeli, a Szerződő fél minden kár vagy veszteség kockázatát vállalja, amely a berendezéseket érheti annak érdekében, hogy teljesítse a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatot.

 

iv) Fizetési cím. A Szerződő fél vállalja, hogy kérésre megad a StreetCrowd-nak egy érvényes elektronikus fizetési e-mail címet. Konkrét esetekben, ha a Szerződő fél kifejezetten kéri, és a StreetCrowd írásban vállalja, a Szerződő fél teljes javadalmazását promóciós kódok formájában is kaphatja, így nem szükséges, hogy érvényes elektronikus fizetési e-mail címet adjon meg a regisztrációs folyamat során. Ez azon megosztott mobilitás szolgáltatótól fog függeni, akinek a feladatot teljesítették illetve azon mindenkori feltételektől, amelyek a Megosztott Mobilitás Szolgáltató Szabályzatban vannak lefektetve. Amennyiben hibás vagy érvénytelen elektronikus e-mail címet közöltek a StreetCrowd-dal, amely azt eredményezi, hogy a fizetés hibás vagy érvénytelen fiókra lesz küldve (hacsak a Szerződő fél kifejezetten, írásban, e-mailen keresztül zárkózott el a javadalmazás elektronikus fizetési címre való küldésétől); újbóli kifizetésre nincs lehetőség.

 

v) Nyilatkozatok. A Szerződő fél vállalja, hogy a Szerződő fél kifizetett minden Díjat bejelent az illetékes adóhatóságnál a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 

vi) Vitás kérdések. A StreetCrowd általi a Szerződő fél számára teljesített kifizetések ezen Megállapodás feltételei szerint teljesnek és pontosnak tekintendők, hacsak nem kifogásolják azokat a következő eljárás szerint: A kifizetéssel kapcsolatos jogvita indítása érdekében a Szerződő félnek írásban kell kifogást benyújtania a StreetCrowd számára a fizetést követő tizennégy(14) napon belül. Amennyiben a Felek nem tudják megoldani a jogvitát, választott bírói eljárás keretében kerül tárgyalásra az alábbi 14. szakasznak megfelelően.

 

6. Promóciós kódok

 

A StreetCrowd saját belátása szerint Promóciós Kódokat oszthat meg, amelyek jövőbeli szolgáltatások és/vagy Harmadik Felek által nyújtott szolgáltatások igénybe vételekor kedvezményekre válthatók be. A Szerződő félelfogadja, hogy a Promó Kódokat: (i) a kijelölt célcsoport érdekében és céljaira kell használni, jogszabálynak megfelelő módon; (ii) nem lehet másolni, eladni vagy bármely módon áthelyezni, vagy a nyilvánosság számára elérhetővé tenni (nyilvános poszt formájában vagy egyéb módon), hacsak a StreetCrowd kifejezetten nem engedélyezte; (iii) a StreetCrowd deaktiválhatja őket bármikor és bármely okból, a StreetCrowd-ra vonatkozó bármely kötelezettség nélkül; (iv) csak a StreetCrowd által ilyen Promó Kódoknak létrehozott konkrét feltételeknek megfelelően lehet használni őket; (v) nem minősülnek készpénznek; és (vi) lejárhatnak, mielőtt használná őket. A StreetCrowd fenntartja a jogot, hogy visszatartson vagy levonjon kredit pontokat vagy más funkciókat vagy előnyöket, amelyeket a ajánlási rendszer használatával szerzett vagy a Promó Kódokat, amelyeket a Szerződő fél vagy más Szerződő fél szervezett abban az esetben, ha a StreetCrowd megállapítja vagy úgy gondolja, hogy a Promó Kódok használata vagy beváltása téves, tisztességtelen, vagy illegális volt, vagy megsértette a StreetCrowd vonatkozó feltételeit.

 

7. A Felek viszonya.

 

Ez a Megállapodás két egyenjogú, független vállalkozás között jön létre, amelyeket külön tulajdonolnak és működtetnek. A Felek célja a Megállapodással egy megbízó (StreetCrowd) és egy független Szerződő fél (a Szerződő fél) közötti viszony létrehozása. Egyik félnek sincs joga szerződéssel vagy más módon kötelezni a másik felet, kivéve a Megállapodásban meghatározott konkrét módon.

 

i) A Feleknek nem célja a szerződéssel egy munkaadó-munkavállaló viszony létrehozása. A Szerződő fél egy független szolgáltató.

 

ii) A Szerződő fél nincs felhatalmazva, illetve feljogosítva, hogy bármely adósságot, kötelezettséget vagy pénzügyi felelősséget vonjon magára a StreetCrowd nevében.

 

iii) A Szerződő fél elismeri, hogy semmilyen körülmények között nem jogosult jóléti, orvosi vagy fogorvosi szolgáltatások StreetCrowd általi fedezésére; sem biztosítási, nyugdíj- vagy részvény konstrukciók igénybevételére, vagy bármely járulékos szolgáltatásra a StreetCrowd részéről.

 

iv) A Szerződő fél nem fog a StreetCrowd szervezett szolgálatánál vagy irodájában dolgozni, illetve nem kap pontos munkautasításokat, és nem lesz meghatározott munkaideje.

 

v) A Szerződő fél fogja meghatározni a mobilitással kapcsolatos mikrofeladat módját, részleteit és teljesítésének eszközeit. A StreetCrowd nem ellenőrzi a teljesítés módját vagy meghatározni a módszert, beleértve a mikrofeladat elvégzésére fordított időt.

 

 8. Módosítások

 

A StreetCrowd fenntartja a jogot, hogy bármikor saját belátása szerint módosítsa vagy helyettesítse a Megállapodás feltételeit. Amennyiben egy ilyen módosítás lényegi változást jelent, a StreetCrowd legalább 7 napos előzetes értesítést ad az új feltételek életbe lépése előtt. Az ilyen jelentős változtatás mibenlétét saját belátása szerint határozza meg. A Szerződő fél mobilitással kapcsolatos mikrofeladatokra vonatkozó foglalkoztatásának folytatása valamennyi változtatás elfogadásához van kötve. Amennyiben a Szerződő fél nem ért egyet az új feltételekkel, a továbbiakban tartózkodnia kell a StreetCrowd szolgáltatás használatától.

 

9. A szerződés megszüntetése

 

i) A Megállapodás a hatályba lépés napján lép életbe és a Felek által meghatározott napon szűnik meg.

 

ii) Mindegyik Fél a másik félnek eljuttatott írásos értesítés útján (e-mail érvényes) azonnali hatállyal megszüntetheti a Megállapodást, amennyiben a másik Fél jelentős mértékben megsérti a Megállapodás bármely rendelkezését és/vagy a másik fél munkaképtelenné válik, és/vagy az egyik fél elveszítette a szükséges jogosítványait vagy engedélyeit.

 

iii) A Szerződő félnek pontos, teljes és mindenkor aktuális információkat kell nyújtania. Ennek elmulasztása a Megállapodás megszegését jelenti, amely a Megállapodás azonnali megszüntetését eredményezheti.

 

iv) A StreetCrowd fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa a Szerződő felet a StreetCrowd szolgáltatásból és megszüntesse a fiókját, amennyiben a fiók hosszabb időtartamon keresztül inaktív.

 

v) A StreetCrowd megszüntetheti a Megállapodást, ha a Szerződő fél megszegi annak a megosztott mobilitási szolgáltatónak a Megosztott Mobilitás Szolgáltatási Szabályzatát, amely részére a mikrofeladatot végrehajtja.

 

vi) A StreetCrowd megszüntetheti vagy felfüggesztheti a szolgáltatásához való hozzáférést azonnal, előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül, bármely okból, korlátozás nélkül.

 

vii) Amennyiben a Szerződő fél a továbbiakban nem szeretne felajánlott StreetCrowd mikrofeladatokat elvégezni, felhagyhat a StreetCrowd szolgáltatás használatával.

 

Ezen Megállapodás valamennyi rendelkezése, amelyek természetüknél fogva a megszűnést követően is fenn kell, hogy maradjanak, beleértve, de nem kizárólag a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezéseket, jótállási nyilatkozatokat, titoktartási, kártérítési vagy felelősség korlátozási rendelkezéseket csakugyan fenn is maradnak a jelen Megállapodás vagy bármely, annak hatálya alatti elkötelezettség megszűnését követően és hatályban maradnak és a Felek, jogi képviselőik, örököseik, utódjaik és engedményeseik előnyére, és ezek számára kötelező érvénnyel. 

 

A megszűnést követően a Szerződő fél szolgáltatás használatára irányuló joga azonnal megszűnik.

 

10. Garancia és felelősség korlátozása

 

A Szerződő fél vállalja, hogy ellentételezi a StreetCrowd-ot minden közvetlen kárért, amely a Megállapodás és/vagy kötelező rendelkezések szerinti kötelezettségének elmulasztásukból adódik.

 

StreetCrowd nem vállal felelősséget a Szerződő fél mobiltelefonjának megfelelő működéséért. Nincs garancia a StreetCrowd szolgáltatásban feltüntetett információk pontosságára vagy az App általános működőképességére.

 

Különösképpen nincs garancia a megosztott mobilitási szolgáltató járműve pozíciójának helyes megjelenítésére, sem arra, hogy a megosztott mobilitási szolgáltató járműve ott fog maradni, amíg a Szerződő fél eljut oda, hogy elvégezze a mikrofeladatokat; még akkor sincs erre garancia, ha a StreetCrowd szolgáltatás teljesen működőképes.

 

Továbbá nincsen garancia arra sem, hogy ingyenes parkolóhelyek állnak rendelkezésre a kívánt zónában. A Szerződő fél felel bármely kárral, parkoló jeggyel vagy elvontatással kapcsolatos költségért, amelyek a StreetCrowd szolgáltatás számára történő járművek mozgatásából adódnak. A StreetCrowd nem vállal felelősséget a StreetCrowd szolgáltatásainak használatából adódó közvetett, büntető, következményes vagy baleseti károkért, még akkor se, ha értesítették, hogy ilyen károk keletkezhetnek. A StreetCrowd nem vállal felelősséget a StreetCrowd szolgáltatás Szerződő fél általi használatáért vagy azért, hogy a Szerződő fél nem tud hozzáférni a megosztott mobilitási szolgáltató szolgáltatásaihoz vagy nem tudja használni azokat. 

 

A StreetCrowd nem felel a teljesítmény kiesésért vagy a szolgáltatás elvesztéséért, és a StreetCrowd nem garantálja harmadik fél szolgáltatók minőségét, alkalmasságát, biztonságát, szolgáltatásait és kapacitását. A StreetCrowd nem felel bármely kimaradásért, műszaki problémáért, vagy előre nem látható eseményért, amely a StreetCrowd vagy bármely harmadik fél szolgáltató hatókörén kívül esik.

 

Egyik Fél sem felelős a következőkért:

i)  hanyagság okozta halál vagy személyi sérülés;

ii) csalárd megtévesztés vagy bármely más tisztességtelen cselekedet vagy mulasztás; vagy

iii) jogilag nem kizárható vagy korlátozható bármely más kötelezettség;

 

még akkor sem, ha a jelen Megállapodás bármely más feltétele azt sugallná, hogy ez így lenne.

 

A hatályos jog maximálisan megengedett mértékéig a StreetCrowd nem felel a következőkért: a) személyi sérülés (beleértve a halálesetet) vagy bármely természetű tulajdoni kár, a mobilitással kapcsolatos mikrofeladatok teljesítésével vagy az App-hoz való hozzáféréssel vagy annak használatával kapcsolatban, b) programhibák, vírusok, trójai faló vagy hasonlók, amelyeket a harmadik fél App-ján keresztül továbbítódhatnak, vagy c) illetéktelen hozzáférés a StreetCrowd biztonsági szervereihez vagy azok használata és/vagy harmadik fél által ott tárolt bármely és valamennyi személyes információk.

 

11. Hibákkal kapcsolatos felelősség kizárása

 

A StreetCrowd ésszerű erőfeszítéseket tesz a szolgáltatása mögötti technológiai platform fenntartása érdekében. A StreetCrowd azonban nem felel a technológiai platform vagy e platform bármely részének semmilyen hibájáért vagy meghibásodásáért, az App-on keresztül közzétett tartalomért, vagy bármely kárért (elmaradt haszonért vagy más következményes kárért), amely ilyen hibákból vagy meghibásodásból adódik. Előfordulhat, hogy az App bármely okból nem hozzáférhető vagy nem működik, nem kimerítő felsorolással beleértve a következőket: (A) készülék meghibásodás; (B) időszakos karbantartási eljárás vagy javítások, amelyeket a StreetCrowd időszakosan végezhet; vagy (C) a StreetCrowd hatókörén kívül eső vagy általa előre nem látható okok.

 

12. Különválasztás

 

Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvényesíthetetlennek vagy törvénytelennek bizonyul, az adott rendelkezést módosítani fogják olyan módon, hogy a lehető legjobban megfeleljen a hatályos jog szerinti célkitűzéseknek. Amennyiben ezen feltételek bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tartja, ezen feltételek fennmaradó rendelkezései hatályban maradnak.

 

13. Titoktartás

 

i) A Felek megértik, hogy a Megállapodás által létrejött szolgáltatási konstrukció kapcsán a Feleknek fel kell fedniük és ki kell cserélniük bizalmas, védett és egyéb érzékeny vagy nem nyilvános információkat a működésükkel vagy az ügyfelekkel kapcsolatban (a továbbiakban: „Bizalmas információ“) A StreetCrowd Bizalmas Információja – nem kimerítőleg – tartalmazhat személyes adatokat és a StreetCrowd ügyfeleinek elérhetőségi információit, az ügyfelek személyes információit, díjakat és számlázási gyakorlatokat, stratégiai terveket, marketing és reklám anyagokat, adatokat, módszereket, rendszer folyamatokra és technológiára vonatkozó megállapodásokat, értesítéseket és a Felek közötti egyéb kommunikációt. ASzerződő fél Bizalmas információja nem kimerítő felsorolással kiterjed a felszerelésre, engedélyekre és egyéb jogi felhatalmazásokra, marketing és reklámanyagokra és üzleti műveletekre. A Bizalmas információkhoz sorolhatók ezen Megállapodás feltételei is.

 

ii) A Felek megállapodnak, hogy egymás Bizalmas információját kizárólag az adott kötelezettség elvégzésére használják, és nem fedik fel a másik Bizalmas információját harmadik Felek előtt, azonban a Bizalmas információt fel lehet fedni az adott fél munkavállalói, vállalkozói, szerződő felei, alvállalkozó vagy képviselői számára, akiknek ismerniük kell ezeket, hogy teljesítsék ezen Megállapodás szerinti kötelezettségeiket. Mindegyik Fél felelős ezen rendelkezés munkavállalói, vállalkozói, szerződő felei, alvállalkozói vagy képviselői általi megsértéséért. A jelen 13 (ii) szakasz nem vonatkozik olyan Bizalmas információra, amely közlése időpontjában vagy utólag nyilvánosan hozzáférhető volt a beavatott fél számára, a beavatott félnek fel nem róható okból válik közkincsé, vagy ha a beavatott fél be tudja bizonyítani, hogy a Bizalmas információ a befogadás időpontjában már ismert volt a beavatott fél számára. 

 

iii) Valamennyi Bizalmas információ a közlő Fél kizárólagos tulajdonában marad. Ezen Megállapodás egyik pontja sem értelmezendő úgy, hogy bármely jogot ad a másik Fél számára a másik Fél által felfedett Bizalmas információhoz vagy bármely részéhez.

 

iv) A 13. szakasz megszegése esetén, a károsult Félnek joga van azonnal visszakövetelni valamennyi Bizalmas információt és a szerződésszegés okozta tényleges károk megtérítésére az Irányadó jog vonatkozó rendelkezésének megfelelően (14. szakasz). A Felek különösen elismerik, hogy a Bizalmas információk illetéktelen használata vagy felfedése helyrehozhatatlan kárt okozhatna, amelyre nincs megfelelő jogorvoslat, és ebben az esetben a károsult Fél jogosult azonnali bírósági beavatkozásra a választottbírósági eljárás megkezdéséig vagy bármely más jogszabály vagy méltányosság alapján elérhető jogorvoslatra, hogy megakadályozza a további illetéktelen használatot vagy felfedést, és ne legyen szükség nyomatékosításra. A 13. szakasz bármely pontjának figyelmen kívül hagyása a Megállapodás súlyos megsértését jelenti.

 

14. Irányadó jog

 

Ezen feltételek és értelmezésük tekintetében az osztrák jog irányadó kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül. A StreetCrowd ezen feltételekkel kapcsolatos jogait vagy ezen rendelkezéseket nem érvényesíti, az nem tekintendő ezen jogairól való lemondásnak. Ez a Megállapodás alkotja a teljes megállapodást a Felek között a szolgáltatásra vonatkozóan és felülírja és helyettesít minden megelőző megállapodást, amelyet a Felek a szolgáltatásra vonatkozóan előzőleg megkötöttek.

 

15. Az adatkezelő neve és címe

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (ÁAR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és más adatvédelemhez kapcsolódó rendelkezések érdekében eljáró adatkezelő:

 

NECTURE GmbH

Papagenogasse 1A, 1060 Vienna, Ausztria

Email: hi@necture.com

Weboldal: www.necture.com

 

16. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Lawyer Savino Menna

NECTURE GmbH

Papagenogasse 1A, 1060 Vienna, Ausztria

Email: dpo@necture.com

Weboldal: www.necture.com

 

Bármelyik érintett bármikor közvetlenül felveheti a kapcsolatot a StreetCrowd adatvédelmi tisztviselőjével az adatvédelemre vonatkozó bármely kérdéssel és javaslattal kapcsolatban.

bottom of page