top of page

Adatvédelmi Irányelvek

Nagy öröm számunkra, hogy érdeklődik vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem különösen fontos a NECTURE GmbH – üzleti nevén StreetCrowd vagy StreetCrowd.io – (a továbbiakban: “StreetCrowd") vezetősége számára. A StreetCrowd internetes oldalainak használata lehetséges személyes adatok megadása nélkül; azonban, ha az érintett személy a mobil alkalmazást és annak szolgáltatásait szeretné használni, szükségessé válik a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges és nem létezik jogszabályi alap a feldolgozásra, általában az érintett személy hozzájárulását kérjük.

 

Az olyan személyes adatok feldolgozása, mint az érintett személy neve, cím, e-mail címe vagy telefonszáma mindig megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (ÁAR), és a StreetCrowd-ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi rendelkezéseknek. Vállalatunk ezen adatvédelmi nyilatkozat által szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és kezelt személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. A továbbiakban az érintett személyeket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatjuk a jogaikról.

 

A StreetCrowd számos technikai és szervezeti intézkedést valósított meg, hogy biztosítsa az ezen weboldal által kezelt személyes adatok teljeskörű védelmét. Azonban az internet alapú adatátvitel esetén általánosságban fennállhatnak biztonsági rések, így a teljes védelmet nem lehet garantálni. Ezért minden érintett személy választhat alternatív eszközöket adatai megadására, pl. egy telefont.

 

1. Definíciók

A StreetCrowd adatvédelmi nyilatkozata az uniós jogalkotó Általános Adatvédelmi Rendeletében (ÁAR) használt kifejezéseken alapszik. Adatvédelmi nyilatkozatunknak világosnak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság számára, és ügyfeleink és üzleti partnereink számára is. Ezért először a terminológiát szeretnénk elmagyarázni.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adat
  A személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett személy”) vonatkozó bármilyen információt takar. Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, különösen olyan azonosítóra hivatkozva mint pl. a név, azonosító szám, helyadat, online azonosító vagy kizárólag az adott természetes személyhez fűződő egy vagy több fizikai és pszichológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális tényező.

 • b) Érintett személy
  Az érintett személy bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait a feldolgozásért felelős adatkezelő feldolgozza.

 • c) Adatfeldolgozás
  Az adatfeldolgozás bármely, személyes adatokon vagy személyes adatok csoportján végrehajtott művelet vagy műveletsorozat, amely lehet akár automatizált, akár manuális, mint pl. adatgyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, lehívás, konzultáció, használat, elküldés általi közlés, terjesztés vagy egyéb módon való elérhetővé tétel, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) Az adatfeldolgozás korlátozása
  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli feldolgozásának korlátozása céljából.

 • e) Profilalkotás
  A profilalkotás a személyes adatok bármilyen jellegű automatizált feldolgozását jelenti, a személyes adatok a természetes személyre vonatkozó bizonyos szempontok értékelése céljából történő használatát tartalmazóan, különösen elemzés vagy olyan szempontok előrevetítésére, mely a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, helyzetére vagy mozgására vonatkozik.

 • f) Álnevesítés
  Az álnevesítés a személyes adatok oly módon történő feldolgozása, mely során a személyes adatokat már nem lehet hozzárendelni az érintett személyhez kiegészítő információ használata nélkül, amennyiben ezt a kiegészítő információt külön tárolják és technikai és szervezeti intézkedések hatálya alatt áll annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat ne lehessen hozzárendelni egy azonosított vagy azonosítható személyhez.

 • g) Adatkezelő vagy az adatok feldolgozáséért felelős adatkezelő
  Az adatkezelő vagy az adatok feldolgozáséért felelős adatkezelő egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, mely egyedül vagy másokkal együtt határozza meg az adatfeldolgozás céljait és módjait; ahol az adatfeldolgozás céljait és módjait az uniós vagy a tagállami jogszabály határozza meg, az adatkezelőt vagy annak kijelölésére vonatkozó konkrét kritériumot az Unió vagy a tagállam jogszabálya határozza meg.

 • h) Adatfeldolgozó
  Az adatfeldolgozó egy természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy egyéb szerv, mely az adatkezelő nevében a személyes adatokat kezeli.

 • i) Címzett
  A címzett egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, mely számára a személyes adatokat felfedik, és amely akár harmadik fél is lehet. Azonban azokat a hatóságokat, melyek a személyes adatokat egy bizonyos vizsgálat keretében kapják kézhez az Unió vagy a tagállamok jogszabálya szerint, nem tekintendők címzettnek; az ilyen adatok ezen hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie a feldolgozás célja szerinti vonatkozó adatvédelmi szabályoknak.

 • j) Harmadik fél
  A harmadik fél egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy az érintett személytől, adatkezelőtől, adatfeldolgozótól és az adatkezelő vagy feldolgozó közvetlen felügyelete alatt működő személyektől eltérő szerv, amely felhatalmazással bír adatok feldolgozására.

 • k) Hozzájárulás
  Az érintett személy hozzájárulása az érintett személy kívánságainak önkéntesen adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű jelzése, mellyel nyilatkozat vagy világos ráutaló magatartás útján hozzájárul a személyére vonatkozó személyes adatok feldolgozásához.

 

2. Az adatkezelő neve és címe

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (ÁAR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és más adatvédelemhez kapcsolódó rendelkezések érdekében eljáró adatkezelő a következő:

NECTURE GmbH

Papagenogasse 1A

1060, Vienna, Austria

Email: hi@necture.com

Weboldal: www.necture.com

 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Jogász Savino Menna

NECTURE GmbH

Papagenogasse 1A

1060, Vienna, Austria

Email: dpo@necture.com

Weboldal: www.necture.com

Bármelyik érintett személy bármikor közvetlenül felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel az adatvédelemre vonatkozó bármely kérdéssel és javaslattal kapcsolatban.

 

4. Sütik

A StreetCrowd internetes oldalai sütiket használnak. A sütik szöveges fájlok, melyek az internetes böngésző segítségével tárolódnak el a számítógépen.

Sok internetes oldal és szerver használ sütiket. Sok süti tartalmaz egy ún. süti azonosítót. A süti azonosító a süti egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, melyen keresztül az internetes oldalakat és a szervereket egy konkrét internetes böngészőhöz lehet rendelni, melyben a süti tárolva van. Ezáltal a meglátogatott internetes oldalak és szerverek meg tudják különböztetni az érintett személy egyedi böngészőjét más internetes böngészőkből, melyek más sütiket tartalmaznak. A konkrét internetes böngészőt egy egyedi süti azonosító segítségével lehet felismerni és azonosítani.

A StreetCrowd sütik használatával tud a weboldal használóinak felhasználóbarátabb szolgáltatást nyújtani, mely nem lehetne lehetséges a süti beállítások nélkül.

A sütivel a weboldalunkon a felhasználót szem előtt tartva optimalizálhatók találhatók az információk és ajánlatok. Ahogy említettük, a sütik lehetővé teszik számunkra azt, hogy felismerjük a weboldal felhasználóit. A felismerés célja az, hogy könnyebbé tegyük a felhasználóknak weboldalunk használatát. A sütiket használó weboldal felhasználónak pl. nem kell megadnia a hozzáférési adatokat minden egyes alkalommal, amikor ellátogat az oldalra, mert ezt megteszi a weboldal, és a süti így eltárolódik a felhasználó számítógépes rendszerében. Egy másik példa a bevásárló kosár süti egy webáruházban. A webáruház a sütik segítségével emlékszik a cikkekre, melyeket a vásárló virtuális bevásárló kosarába helyezett.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a weboldalunk által beállított sütiket a használt internetes böngésző megfelelő beállításával és így tartósan megtagadhatja a sütik beállítását. Továbbá, a már beállított sütiket is ki lehet törölni bármikor az internetes böngésző vagy más szoftver program segítségével. Ezt mindegyik népszerű internetes böngészőben meg lehet tenni. Amennyiben az érintett személy deaktiválja a sütik beállítását a használt internetes böngészőben, előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal minden funkcióját teljes mértékben használni.

 

5. Általános adatok és információ gyűjtése

A StreetCrowd weboldala általános adatok és információk sorozatát gyűjti össze, amikor az érintett személy vagy az automatizált rendszer behívja a weboldalt. Ezek az általános adatok és információk eltárolódnak a szerver naplófájljaiban. Összegyűjthető adatok: (1) a használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, melyről a hozzáférő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. hivatkozó), (4) al-weboldalak, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) internet protokoll cím (IP cím), (7) a hozzáférő rendszer internetes szolgáltatója és (8) minden más hasonló adat és információ, mely az IT rendszereinkre mért támadás alkalmával használható.

Ezen általános adatok és információk használatakor a StreetCrowd nem von le következtetéseket az érintett személyről. Erre az információra inkább azért van szükség, hogy (1) helyesen közvetítsük a weboldalunk tartalmát, (2) optimalizáljuk a weboldalunk tartalmát és a hirdetéseket, (3) biztosítsuk az IT rendszereink és weboldal technológiánk hosszú-távú működőképességét, és (4) biztosítsuk a bűnüldöző hatóságoknak a szükséges információt a büntető eljárásokhoz kibertámadás esetén. Ezért a StreetCrowd statisztikailag elemzi a névtelenül gyűjtött adatokat és információkat azzal a céllal, hogy fokozza a vállalat adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa a feldolgozott személyes adatok védelmének optimális szintjét. A szerver naplófájlok névtelen adatait külön tárolják az érintett személy által megadott összes személyes adattól.

 

6. Weboldalon keresztüli kapcsolatfelvétel lehetősége

A StreetCrowd weboldala olyan információt tartalmaz, mely gyors elektronikus elérhetőséget tesz lehetővé a vállalat felé, valamint közvetlen kommunikációt, mely tartalmazza egy ún. elektronikus levél (e-mail cím) általános címét. Amennyiben az érintett személy e-mailen vagy kapcsolati űrlapon keresztül veszi fel a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett személy által elküldött személyes adatok automatikusan eltárolódnak. Az ilyen, az érintett személy által az adatkezelő felé önkéntesen továbbított személyes adatokat adatfeldolgozás vagy az érintett személy személlyel történő kapcsolatfelvétel céljából tárolják el.  Harmadik félnek ezeket a személyes adatokat nem továbbítják.

 

7. Személyes adatok rutinszerű törlése és blokkolása

Az adatkezelő csak abban az időszakban kezelheti és tárolhatja az érintett személyes adatait, amely a tárolás céljának eléréséhez szükséges, vagy annyi ideig, amennyit az adatkezelőre vonatkozó európai jogszabályok vagy egyéb jogalkotók törvényei vagy rendelkezései megengednek.

Amennyiben a tárolás célja nem alkalmazható, vagy az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogi előírásoknak megfelelően rutinszerűen blokkolják vagy törlik.

 

8. Az érintett személy jogai

 • a) Megerősítés joga
  Minden érintett személynek az európai jogalkotó által biztosított jogában áll megerősítést kapni az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy rá vonatkozó személyes adatokkal történik-e feldolgozás. Amennyiben az érintett személy érvényesíteni szeretni a megerősítésre vonatkozó jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármelyik munkavállalójával.

 • b) Hozzáférési jog
  Minden érintett személynek az európai jogalkotó által biztosított joga van bármikor ingyenes tájékoztatást kapni az adatkezelőtől a rá vonatkozó tárolt személyes adatokról és másolatot kapni ezekről az információkról. Ezen kívül az európai irányelvek és rendelkezések a következő információkhoz engednek hozzáférést az érintett személyek számára:

  • adatfeldolgozás célja;

  • a vonatkozó személyes adatok kategóriái;

  • azon címzettek vagy e címzettek kategóriái, akik számára felfedték vagy fel fogják fedni a személyes adatokat, különös tekintettel a harmadik országbéli címzettekre vagy nemzetközi szervezetekre;

  • amennyiben lehetséges, a személyes adatok előírányzott tárolási időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időszak meghatározására használt kritérium;

  • az adatkezelő felé irányuló kérés jogának megléte a személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, vagy az érintett személy személyes adatainak feldolgozásának korlátozására vagy ilyen eljárás ellenzésére vonatkozóan;

  • a felügyelő hatósághoz előterjesztett panasztételi jog megléte;

  • ahol a személyes adatot nem az érintett személyől gyűjtik, bármilyen elérhető információ a forrásukról;

  • az automatizált döntéshozás megléte, beleértve a profilalkotást, melyre az ÁAR 22. cikk (1) és (4) bekezdései hivatkoznak és legalább azokban az esetekben érdemi információ az alkalmazott logikáról, és egy ilyen feldolgozás jelentőségéről és előirányzott következményeiről az érintett személy számára.

 • Továbbá az érintett személynek jogában áll tájékoztatást kapni arról, hogy továbbították-e személyes adatait harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezetnek. Amennyiben ez az eset fennáll, az érintett személynek jogában áll tájékoztatást kapni az adattovábbítás megfelelő védelméről.
  Amennyiben az érintett személy érvényesíteni szeretné a hozzáférésre vonatkozó jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármelyik munkavállalójával.

 • c) Helyesbítési jog
  Minden érintett személynek az európai jogalkotó által biztosított joga a rá vonatkozó pontatlan adatainak haladéktalan helyesítését kérni az adatkezelőtől. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintett személynek joga van hiányos személyes adatai pótlására, beleértve egy kiegészítő nyilatkozat benyújtását.
  Amennyiben az érintett személy érvényesíteni szeretné a helyesbítésre vonatkozó jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármelyik munkavállalójával.

 • d) Törléshez való jog (tárolás megszüntetése)
  Minden érintett személynek az európai jogalkotó által biztosított joga a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérni az adatkezelőtől, és az adatkezelőnek kötelessége törölni a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben a következő okok egyike fennáll, ha az adatfeldolgozás szükségtelen:

  • A személyes adatok már nem állnak viszonyban azokkal a célokkal amiért gyűjtötték vagy feldolgozták őket.

  • Az érintett személy visszavonja a beleegyezését, amelyen a feldolgozás alapszik az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint, vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint és nincs jogi alapja a feldolgozásnak.

  • Az érintett személy ellenzi a feldolgozást az ÁAR 21.cikk (1) bekezdésének megfelelően és nincs ezt felülíró jogos indoklás a feldolgozás mellett, vagy az érintett személy ellenzi a feldolgozást az ÁAR 21. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

  • A személyes adatok jogszerűtlenül kezelték.

  • A személyes adatokat ki kell törölni annak érdekében, hogy az adatkezelő megfeleljen a rá vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályoknak.

  • A személyes adatokat az információs társadalom szolgáltatásainak kínálatával összefüggésben gyűjtik, melyre az ÁAR 8. cikk (1) bekezdése hivatkozik.

 • Amennyiben az említett okok egyike alkalmazandó és az érintett személy a StreetCrowd által tárolt személyes adatok törlését kérelmezi, az érintett személy bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármelyik munkatársával. A StreetCrowd munkatársának azonnal biztosítania kell, hogy a kérésnek azonnal eleget tegyenek.
  Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és a 17. cikk (1) bekezdésének értelmében kötelezett törölni a személyes adatokat, figyelembe véve az elérhető technológiát és a megvalósítás költségeit, az adatkezelőnek ésszerű lépéseket kell tennie, beleértve a technikai intézkedéseket, annak érdekében, hogy tájékoztasson más, e személyes adatokat feldolgozó kezelőket, hogy az érintett személy kérte, miszerint ezen adatkezelők töröljék adatait, azok hivatkozásait, másolatait, példányait, amennyiben feldolgozásra nincs szükség. A StreetCrowd egyedi esetekben megszervezi a szükséges intézkedéseket.

 • e) Az adatfeldolgozás korlátozásának joga
  Minden érintett személynek az európai jogalkotó által biztosított joga az adatfeldolgozás korlátozását kérni az adatkezelőtől, amennyiben a következők egyike alkalmazandó:

  • Az érintett személy kifogásolja a személyes adatok pontosságát, lehetővé téve az adatkezelő számára, hogy egy bizonyos időn belül ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

  • Az adatfeldolgozás jogellenes, és az érintett személy ellenzi a személyes adatok törlését és a használat helyett a korlátozásukat kérvényezi.

  • Az adatkezelőnek nincsen szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintett személynek szüksége van rájuk jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez.

  • Az érintett személy az ÁAR 21. cikk (1) bekezdésének megfelelően ellenezte az adatfeldolgozást, melynek eredményeképpen függőben van annak ellenőrzése, hogy az adatkezelő jogos érdekei felülírják-e az érintett személyéit.

 • Amennyiben az említett feltételek teljesülnek és az érintett személy a StreetCrowd által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérelmezi, az érintett személy bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármelyik munkatársával. A StreetCrowd munkatársa gondoskodnak a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Adathordozhatósághoz való jog
  Minden érintett személynek az európai jogalkotó által biztosított joga van az adatkezelő rendelkezésére bocsátott, rá vonatkozó személyes adatok egy strukturált, általánosan használt és számítógéppel olvasható formátumban történő készhez kapására. Az érintett személynek jogában áll akadályok nélkül továbbítani ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek attól az adatkezelőtől, amelynek a személyes adatokat rendelkezésére bocsátotta, amennyiben a feldolgozás engedélyen alapul az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának vagy az ÁAR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően, és a feldolgozást automatizált eszközzel végzik, amennyiben a feldolgozás nem szükséges nyilvános érdekből elvégzett feladat telesítéséhez vagy az adatkezelőre hivatalos szerv által rótt jogkör teljesítéséhez.
  Továbbá, az ÁAR 20. cikk (1) bekezdésének megfelelő adathordozhatóságra vonatkozó joga érvényesítésekor az érintett személynek jogában áll kérelmezni személyes adatainak közvetlen továbbítását az egyik adatkezelőtől a másikhoz, amennyiben ez technikailag megoldható és ha ez nem áll szemben mások jogaival és szabadságával.
  Adathordozhatóságra vonatkozó joga érvényesítése érdekében az érintett személy bármikor fordulhat a StreetCrowd bármelyik munkavállalójához.

 • g) Kifogásolási jog
  Valamennyi érintett személynek az uniós jogalkotók által garantált joga van saját különleges helyzete alapján ellenezni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásét, mely az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontján alapszik. Ez vonatkozik az ezen rendelkezések alapján történő profilkészítésre is.
  A StreetCrowd kifogásolás esetén nem kezeli a továbbiakban a személyes adatokat, hacsak a StreetCrowd nem tud felmutatni kényszerítő hatályú, jogos indoklást a feldolgozásra, mely felülírja az érintett személy érdekekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
  Amennyiben a StreetCrowd direkt marketing célból dolgozza fel a személyes adatokat, az érintett személy bármikor kifogásolhatja a rá vonatkozó marketinget érintő személyes adatok feldolgozását. Ez annyiban vonatkozik a profilkészítésre, hogy az ilyen direkt marketing tevékenységhez köthető. Amennyiben az érintett személy kifogásolja a StreetCrowd általi direkt marketing célokra történő adatfeldolgozást, a StreetCrowd a továbbiakban nem fogja e célból feldolgozni a személyes adatokat.
  Emellett az érintett személynek saját különleges helyzetéből kifolyólag joga van kifogásolni a rá vonatkozó személyes adatok StreetCrowd általi feldolgozását tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra az ÁAR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően, hacsak a feldolgozás nyilvános érdeket szolgáló feladat teljesítéséhez nem szükséges.
  A kifogásolási jog érvényesítése érdekében az érintett személy felveheti a kapcsolatot a StreetCrowd munkavállalójával. Emellett az információs társadalom szolgáltatásai használatának keretében és a 2002/58/EK irányelv rendelkezéseit változatlanul hagyva az érintett személy szabadon élhet kifogásolási jogával technikai specifikációkat használó automatizált eszközök által.

 • h) automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilkészítést
  Minden érintett személynek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy ne legyen kitéve egy pusztán egy automatizált feldolgozáson alapuló döntésnek, beleértve a profilalkotást, mely jogi következményekkel jár rá vonatkozóan vagy hasonlóan hat ki rá, amennyiben a döntés (1) nem szükséges egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez az érintett személy fél és az adatkezelő között, vagy (2) a döntés nem áll ugyanazon uniós vagy tagállami jog hatálya alatt, mely hatálya alá az adatkezelő tartozik és amely szintén lefektet olyan megfelelő intézkedéseket, melyek védik az érintett személy fél jogait és szabadságait, valamint jogos érdeket, vagy (3) nem alapszik az érintett személy kifejezett beleegyezésén.
  Amennyiben a döntés (1) szükséges az érintett személy fél és az adatkezelő közötti szerződés létrejöttéhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapszik, a StreetCrowd megfelelő intézkedéseket köteles megvalósítani az érintett személy jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek megvédésére, és biztosítani kell legalább emberi közreműködés nyújtására irányuló jogát annak érdekében, hogy kifejezhesse véleményét és megtámadja a döntést.
  Amennyiben az érintett személy érvényesíteni szeretné az automatizált egyedi döntéshozatalra vonatkozó jogait, bármikor felveheti a kapcsolatot a StreetCrowd munkatársával.

 • i) Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga
  Minden érintett személynek az európai jogalkotó által biztosított joga visszavonni személyes adatai feldolgozására irányuló hozzájárulását.
  Amennyiben az érintett személy érvényesíteni szeretni a visszavonásra vonatkozó jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot a StreetCrowd bármelyik munkavállalójával.

 

9. Adatvédelmi előírások a Facebook alkalmazására és használatára vonatkozóan

Erre a weboldalra az adatkezelő a Facebook vállalat elemeit építette be. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat közösségi találkozóknak ad helyet az interneten, egy online közösség, mely általában lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy kommunikáljanak egymással és együttműködjenek a virtuális térben. Egy közösségi hálózat platformként szolgálhat vélemények és élmények kicserélésére vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkat nyújtsanak. A Facebook lehetővé teszi a közösségi háló felhasználóinak privát profilok létrehozását, fotókat tölthetnek fel és barátok keresésével összekapcsolódhatnak.

A Facebook üzemeltető vállalata a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok. Amennyiben az adott személy az Amerikai Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, a Facebook adatkezelője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Ezen internetes weboldal, melyet az adatkezelő üzemeltet és melybe egy Facebook elem (Facebook plug-ins) van beépítve, egyedi oldalainak behívásakor az érintett személy IT rendszerében webböngészője a Facebook komponens segítségével automatikusan letölti a megfelelő Facebook komponens megjelenítését a Facebookról. Az összes Facebook Plug-in áttekintéséhez ezen technikai eljárás során férhet hozzá, és a Facebook tudomást szerez arról, hogy weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg az érintett személy.

Ha az érintett személy egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook tudomást szerez weboldalunk minden egyes, érintett személy általi behívásáról, az internetes oldalunkon való tartózkodás teljes időtartamáról illetve arról, hogy az érintett személy az internetes oldalunk mely konkrét aloldalait látogatta meg. Ezt az információt a Facebook komponens gyűjti össze és társítja az érintett személy adott Facebook fiókjához. Ha az érintett személy rákattint a weboldalunkon integrált Facebook gombok egyikére, pl. a "Tetszik" gombra, vagy az érintett személy megjegyzést ír, a Facebook ezt az információt összepárosítja a személyes Facebook felhasználói fiókjával és eltárolja a személyes adatot.

A Facebook a Facebook komponensen keresztül mindig tudomást szerez arról, ha az érintett személy ellátogat a weboldalunkra, ha az érintett személy egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookon azon idő alatt, míg weboldalunk be van hívva. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy rákattint-e a Facebook ikonra van sem. Amennyiben az érintett személy nem szeretné, hogy átadják az információt a Facebooknak, akkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik a Facebook fiókjából, mielőtt behívja a weboldalunkat.

A Facebook adatvédelmi irányelve, amely (itt: https://www.facebook.com/privacy/explanation) érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról. Emellett magyarázatot olvashatunk arról, hogy a Facebook milyen beállítási opciókat nyújt az érintett személy magánszférájának védelmében. Emellett, különböző konfigurációs opciók érhetők el a Facebook részére történő adattovábbítás megszüntetése érdekében. Ezeket az alkalmazásokat használhatja az érintett személy a Facebook részére történő adattovábbítás megakadályozására.

 

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról (anonimizálási funkcióval)

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemet (anonimizálási funkcióval) A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a weboldal látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok összegyűjtése és elemzése. A webelemző szolgáltatás többek között arról gyűjt adatot, hogy mely weboldalról érkezett egy személy (ún. hivatkozó), mely aloldalakat látogatott meg, vagy milyen gyakran és milyen hosszan nézze az aloldalt. A webelemzést főként egy weboldal optimalizálására és az internetes hirdetés költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics üzemeltetője az Amerikai Egyesült Államok-beli Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351,

A Google Analytics általi webelemzéshez az adatkezelő a"_gat. _anonymizeIp" alkalmazást használja. Ezzel az alkalmazással az érintett személy internetes kapcsolatának IP címét áthidalja a Google és anonimizálódik, amikor a weboldalunkhoz az Európai Unió tagállamából vagy Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes államból fér hozzá.

A Google Analytics komponens célja weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatot és információt többek között weboldalunk használatának kiértékelésére és weboldalunkon fellelhető aktivitást mutató online jelentések nyújtására használja, továbbá arra célra, hogy internetes oldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics egy sütit helyez el az érintett személy IT rendszerében. A sütiket magyarázatát fent találja. A süti elhelyezésével a Google képes elemezni weboldalunk használatát. Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal egyik olyan oldalának minden egyes behívásával, melybe integrálták a Google Analytics komponenst, az érintett személy IT rendszerének internetes böngészője automatikusan küldi az adatokat a Google-nek a Google Analytics komponensen keresztül online hirdetések megjelenítése és a Google-nak járó jutalékok rendezése céljából. Ezen technikai folyamat során a Google vállalat tudomást szerez olyan személyes adatokról mint az érintett személy IP címe, melyet a Google többek között arra használ, hogy megtudja a weboldalra érkezők és kattintások származását, majd jutalék elszámolásokat hozzon létre.

A sütik személyes adatokat tartalmaznak, mint a hozzáférési idő, a helyszín, melyről a hozzáférés történt, és hogy milyen gyakran látogatja meg weboldalunkat az érintett személy. Internetes oldalunkra történő minden egyes ellátogatáskor az ilyen személyes adatokat, beleértve az érintett személy internetes hozzáférésének IP címét is, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google átadhatja ezeket a technikai eljárásokon keresztül gyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek.

Ahogy azt fent említettük, az érintett személy bármikor megakadályozhatja a weboldalunk által beállított sütiket a használt internetes böngésző megfelelő beállításával és így tartósan megtagadhatja a sütik beállítását. Az internetes böngésző ilyen beállítása szintén megakadályozza a Google Analytics-ot, hogy sütit helyezzen el az érintett személy IT rendszerében. Emellett a Google Analytics által már használt sütiket bármikor kitörölheti a webböngészőjén vagy más szoftver programon keresztül.

Továbbá, az érintett személynek lehetősége van ellenezni a Google Analytics által generált adatok összegyűjtését, melyek ennek a weboldalnak a használatára vonatkoznak, valamint ellenezheti és megakadályozhatja ezen adatok Google általi feldolgozását. E célból az érintett személynek le kell töltenie és telepítenie kell egy böngésző add-on-t a következő linken: Ez az add-on utasítja a Google Analytics-ot egy JavaScript-en keresztül, hogy az internetes oldalak látogatására vonatkozó mely adatot és információt nem lehet továbbítani a Google Analytics-hoz. A böngésző add-on telepítését a Google ellenzésnek tekinti. Amennyiben a érintett személy IT rendszerét a későbbiekben törlik, formatálják vagy újratelepítik, az érintett személynek újból telepítenie kell a böngésző add-ont, hogy deaktiválja a Google Analytics-ot. Amennyiben a böngésző add-on-t az érintett személy vagy más személy, aki a bizalmi körébe tartozik, eltávolította vagy deaktiválta, a böngésző add-on-t újratelepítheti vagy ismét aktiválhatja.

További információkat és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseit itt: (https://policies.google.com/privacy?hl=hu) találja; a Google Analytics-ról a következő linken (https://analytics.google.com/analytics/web/?hl=hu) tudhat meg többet.

12. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapszik, a mi jogos érdekünk üzleti tevékenységünk folytatása munkavállalóink és részvényeseink érdekében.

 

13. Személyes adatok tárolási időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamát meghatározó kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési határidő. Ezen időszak lejárta után a vonatkozó adatot rutinszerűen törlik, amennyiben az nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez.

 

14. Törvényes vagy szerződéses követelmény alapján történő személyes adatszolgáltatás

Szerződés létrejöttéhez szükséges követelmény; az érintett személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége; ilyen adatok rendelkezésre bocsátása elmulasztásának lehetséges következményei

Hangsúlyozzuk, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását akár törvény (pl. adó szabályok), akár szerződéses rendelkezések is előírhatják (pl. szerződéses partnerre vonatkozó információ). Néha szükség lehet oly módon szerződést kötni, hogy az érintett személy megadja személyes adatait számunkra, melyet nekünk ezt követően fel kell dolgozni. Az érintett személynek pl. akkor kell megadnia nekünk személyes adatait, ha vállalatunk szerződést ír alá vele. Személyes adatok megadásának megtagadása azt vonná maga után, hogy nem jöhetne létre szerződés az érintett személlyel. Mielőtt az érintett személy személyes adatokat ad meg, az érintett személynek fel kell vennie a kapcsolatot egy munkatárssal. A munkavállaló tájékoztatja az érintett személyt, hogy szükség van-e személyes adatokra törvény vagy szerződés alapján vagy az szükséges-e a szerződés megkötéséhez, kötelező-e megadni személyes adatokat, illetve melyek a személyes adatok megtagadásának következményei.

 

15. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelősségteljes vállalatként nem használunk automatizált döntéshozást vagy profilalkotást.

Az adatvédelmi nyilatkozatot a DGD - Your External DPO adatvédelmi nyilatkozat generátor hozta létre, melynek kifejlesztése a használt számítógépeket forgalmazó RC GmbH-val és a WBS-LAW német jogászainak együttműködésével történt.

bottom of page